"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

        Již několik let je Gymnázium J.Š. Baara přípravných centrem pro mezinárodní zkoušky Cambridge English. Naši žáci mají proto možnost složit tyto zkoušky na půdě naší školy.          

       V letošním roce se o složení těchto zkoušek pokusilo celkem 25 studentů oproti loňským osmnácti, z čehož je vidět, že zájem o tyto prestižní mezinárodní zkoušky stále roste.   

       V sobotu 16. března 2019 skládalo 12 studentů zkoušky na úrovni B2 (FCE) podle společného evropského referenčního rámce. Tentýž den proběhly zkoušky na úrovni C1 (CAE), kterých se zúčastnilo 13 studentů.    

       Z 12-ti studentů na úrovni B2 jich složilo zkoušku úspěšně deset a 3 studenti dosáhli úrovně A, která je podle SERR hodnocená již jako úroveň C1. 12 studentů uspělo ve zkoušce na úrovni C1, přičemž jeden student dosáhl úrovně A, což znamená nejvyšší možné jazykové úrovně podle SERR, tedy jazykové úrovně C2.     

       Nyní už jen čekáme na zaslání certifikátů, které budou studentům slavnostně předány paní magistrou Lucií Kočandrlovou v dohodnutém termínu. 

  Zprávu vypracoval:  Petr Diviš