"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V rámci projektu organizace AMO Staň se diplomatem! se několik žáků 9. ročníků vydalo do Plzně, kde 18. října 2018 proběhla regionální simulace Rady bezpečnosti OSN.

Akce si klade za cíl rozšířit mezi žáky povědomí o mezinárodních vztazích a organizacích v nich figurujících. Mezi prvními třemi oceněnými diplomaty se umístil i Samuel Wolf. Gratulujeme!diplomat