"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Studenti našeho gymnázia nejsou lhostejní k osudu druhých lidí a již pátým rokem pod záštitou neziskové organizace Člověk v tísni pomáhají sociálně znevýhodněným dětem v našem regionu se zvládáním jejich studijních problémů.

Jedná se o činnost dobrovolnickou, jedinou odměnou bývá zlepšení prospěchu dítěte v doučovaných předmětech a dobrý pocit z pomoci potřebným. Bez pomoci by tyto děti musely opustit běžnou základní školu a jejich start do života by se ještě více komplikoval.

Studenti, kteří uvažují po absolvování gymnázia o studiu pedagogiky, si v rámci dobrovolnického doučování mohou vyzkoušet, jak je učební proces bude nebo nebude naplňovat.

Někdy potřebuje dítě pomoci nejen s učivem, ale i s běžnými pracovními návyky, které v rodině nezískalo. Mezi doučovatelem a dítětem se často vytvoří kamarádský vztah, dítě se snaží, aby svého „parťáka“ nezklamalo, získává tolik potřebný pocit sebedůvěry a zažívá radost, že na něm někomu opravdu záleží.

Děkujeme všem našim studentům, kteří věnují dlouhodobě část svého volného času této záslužné činnosti, a vyzýváme další zájemce z řad studentů gymnázia, aby posílili řady našich dobrovolníků.

Všechny dotazy zodpoví a kontakty předá školní metodička prevence P. Vondrašová.