"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dne 9.10. se konalo první zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje v budově SVČ Radovánek v Plzni.

KPDM je organizace mladých studentů, jejíž náplní je řešit problémy ostatních studentů, potažmo škol a zlepšovat celkový studentský život studentů v Plzeňském kraji. Každá střední škola našeho kraje zde má jednoho zástupce. Parlamentu předsedá vlastní předsednictvo, které tvoří členové parlamentu a zastávají zde určité funkce. Za naší školu se zúčastnil student Kamil Černý ze třídy 5.8 a byl zvolen tajemníkem parlamentu a delegátem do Národního parlamentu dětí a mládeže. Jeho úděl je vypracovávat zápisy a závěry jednání parlamentu, potažmo je prezentovat a bude se účastnit jednání Národního parlamentu v Praze. První jednání bylo z větší části organizační, avšak i přesto parlament zasedal odpoledne na Krajském úřadě s panem Josefem Bernardem(hejtmanem Plzeňského kraje). Zde proběhlo představení nového předsednictva a debata ohledně RVP. Další zasedání proběhne 5.11. opět v prostorách SVČ Radovánek.

autorem je student 5.8 Kamil Černý