"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve středu 23. října 2019 se zájemci z řad studentů 2. ročníků gymnázia vypravili v doprovodu paní učitelky Fišrové do Plzně na simulaci Rozhoduj o Evropě.

Na tento projekt se více než měsíc připravovali v rámci hodin ZSV. Odměnou jim byly nově nabyté praktické dovednosti ohledně fungování evropské politiky a obsazení 2. místa ve výsledném hodnocení, který znamenal zisk hodnotných cen. Cílem projektu bylo dozvědět se více o rozhodovacích procesech na úrovni Evropské unie. Studenti měli možnost si atraktivním způsobem vyzkoušet, jaké to je zastupovat svůj stát na půdě Rady EU nebo zastupovat přímo občany v Evropském parlamentu. Účastníci se podle propozic rozdělili do dvou skupin. První skupina zasedala v Radě EU a druhá v Evropském parlamentu. Studenti v roli evropských politiků měli ve svých orgánech možnost vyjádřit se k aktuálním evropským otázkám, např. k využívání recyklované vody. Tři nejúspěšnější studenti z obou orgánů vyhráli hodnotné ceny. Za naše gymnázium to byla Eliška Pluhařová (6.8), která obsadila 2. místo za aktivní a kvalifikovanou činnost v Evropském parlamentu. Gratulujeme!

Autorky: Eliška Pluhařová, Pavlína Vondrašová