"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve středu 13. listopadu se uskutečnila tzv. DSD-Vorkonferenz, kterou lze charakterizovat jako cvičnou ústní zkoušku pro uchazeče o Německý jazykový diplom (Deutsches Sprachdiplom).

Měla dvě části: referát na vylosované téma a předem připravenou prezentaci (tématy byly recyklace plastů, stoupající ceny nájemného a urbanizace). Poté bylo třeba zodpovědět otázky kladené tříčlennou zkušební komisí, kterou tvořily učitelky němčiny Petra Váchalová a Dana Fraňková a německá lektorka Dagmar Osterloh, jež byla její předsedkyní a z titulu své funkce také podrobně rozebrala výkony jednotlivých zkoušených. Tato role připadla třem studujícím z předposledních ročníků, jež pozorně sledovali jejich o rok starší spolužáci, kteří tak měli možnost poznat, co je čeká při skutečných zkouškách.                    

Text a foto Jan Pek

DSD nanečisto
DSD nanečisto
DSD nanečisto
DSD nanečisto
DSD 2019 - 2
DSD 2019 - 2
DSD 2019 - 2
DSD 2019 - 2