"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Komponovaným pásmem mluveného slova, promítání, krátkých scének i známých písní jsme si připomněli výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989.

Hlavní iniciátorkou i režisérkou pořadu byla učitelka dějepisu Marie Johánková, která pro svoji myšlenku získala nejen vedoucího školního divadelního kroužku Tomáše Javorského, ale i několik dalších učitelů a aktivní studenty z několika tříd. Ve dnech 19. a 20. listopadu se ve školní jídelně uskutečnila tři představení pro naše žáky a jedno pro Univerzitu 3.věku a další zájemce.                                           

Text a foto Jan Pek

 

30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989
30. výročí 1989