"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Hlasování Gympl Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo.

Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých médií, které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií. Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo a stále chybí je pohled studenta či absolventa na svoji školu. Tento pohled studenta či absolventa je podle nás zásadní a vypovídá o kvalitě školy více, než například citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů (jakkoliv tato kritéria také považujeme za důležitá).

Ve školním roce 2012/2013 se poprvé konala hlasovací soutěž Gympl roku. Byli jsme druzí v kraji. V roce  2013/2014 jsme se umístili na místě třetím. Ve školním roce 2014/2015 jsme byli na prvním místě a ve školním roce 2015/2016 jsme opět druzí v kraji podle hodnocení současných studentů i absolventů. Ve školním roce 2016/2017 nebyla soutěž vyhodnocena. Ve školním roce 2018/2019 jsme opět druzí v kraji.

Děkujeme všem hlasujícím.