"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

 Již několik let je Gymnázium J.Š. Baara přípravných centrem pro mezinárodní zkoušky Cambridge English. Naši žáci mají proto možnost složit tyto zkoušky na půdě naší školy. 

15. listopadu 2017 se 86 studentů naší koly zúčastnilo testů Cambridge English. Studenti si zvolili 3 jazykové úrovně pro tyto zkoušky. 

Ve středu 19. listopadu se 19 žáků naší školy zúčastnilo pre-testingu mezinárodních zkoušek v německém jazyce.

Účastníci zkoušky ´Cambridge English´ na nečisto  se mohou přijít informovat o výsledcích do kabinetu Mgr. Petra Diviše.

Gymnázium J.Š. Baara Pivovarská 323, 344 01 Domažlice

Preparation Centre

Kromě státní maturity připravuje Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích své studenty na mezinárodně platné jazykové certifikáty, jejichž získání představuje výhodu pro přijetí na mnohé vysoké školy či pro studium v zahraničí.

Mezinárodní zkoušky Cambridge ESOL patří mezi nejuznávanější zkoušky z angličtiny. Na jaře roku 2013 skládali naši studenti zkoušku Preliminary English Test (PET) na úrovni B1 podle evropského referenčního rámce. (Všichni velmi úspěšně: 92,88 a 87 bodů ze sta.) Studenti z vyšších ročníků budou na podzim roku 2013 skládat zkoušku First Cerfificate English (FCE) na úrovní B2.

Najde-li se alespoň 10 zájemců o mezinárodní zkoušku, koná se zkouška na naší škole. Možnost složení zkoušky na naší škole nabízíme jak našim studentům, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Společný evropský referenční rámec definuje 6 úrovní znalosti cizího jazyka. Jsou to tyto kategorie: A1, A2, B1, B2, C1, C2.