"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pondělí 14. 10. 2019 se studenti tříd 2.8 a 3.8 zúčastnili exkurze na Třeboňsko. Tématem bylo rybářství a rybníkářství.

Celá akce probíhala pod záštitou  Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína (www.ssrv.cz). Po dlouhé cestě autobusem se studenti rozdělili po třídách. Třída 3.8 začínala prohlídkou sádek v Třeboni pod rybníkem Svět a třída 2.8 přednáškou ve školní aule na téma Jeseterovité ryby. Po hodině se skupiny prohodily, jen s tím rozdílem, že třída 3.8 měla téma Sucho. Následoval společný oběd ve školní jídelně a přesun tříd na výlov rybníka Ponědraž. Studenti viděli výlov rybníka, třídění a odvoz ryb. Za odborného výkladu si mohli také na 9 druhů ryb sáhnout a pořádně je prozkoumat. Šlo o kapra, cejna, candáta, karase, štiku, sumce, amura, plotici a lína. Po zážitkovém dni nás pak už jen čekala opět dlouhá cesta domů do Domažlic. 

Velký dík patří také ING. VONDRKA ALEŠ, PH.D. a kolektivu mistrů a učitelů, za umožnění této ekurze a těšíme se na další spolupráci.

Stýskal