"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dne 9. 4. 2019 se naše družstvo 10 odvážných (3 děvčata – B. Volfíková, E. Faschingbauerová, Alexandra De Sousa a 7 chlapců – R. Kulík, O. Rottenborn, L. Liška, Š. Rottenborn, J. Pančík, V. Soukup, V. Fořt) zúčastnilo Juniorského maratonu v Plzni,

který je kláním všech středních škol Plzeňského kraje. Každý z družstva musel zdolat 4.2km, což na okruhu 525 metrů znamenalo pro závodníky 8 kol. Ve velké konkurenci, která čítala 20 družstev, se nakonec naše družstvo umístilo na výborném 6. místě s časem 3:05,06. Akce bychom se nezúčastnili bez přičinění Š. Rottenborna, který vynaložil nemalé úsilí na sestavení našeho týmu.

Volfíková, A. De Sousa

Juniorský marat...
Juniorský marat...
Juniorský marat...
Juniorský marat...
Juniorský marat...