"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

 

Dne 13. března letošního roku čekala na nás, vybrané studenty německého jazyka, písemná zkouška DSD I. Tato zkouška obsahovala nejen psaní uceleného textu, ale i poslech a čtení s porozuměním. Po dokončení testu jsme absolvovali 22. března i zkoušku ústní. Při té příležitosti navštívil naše gymnázium německý profesor Michael Kautz, který byl členem komise, která hodnotila naše výkony.

Představili jsme v několika minutách naše prezentace a vedli s porotou konverzaci na daná témata, která vedla ke zhodnocení našich zkušeností s německým jazykem. Nakonec celá naše jedenáctičlenná skupina úspěšně dokončila zkoušku a 26. září dostala certifikát s výsledkem našich znalostí.

Barbora Škampová 7.8

DSD1 2018