"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Poslední listopadovou středu učinila skupina žáků posledního ročníku šesti a osmiletého studia důležitý krok k získání mezinárodně uznávaného Německého jazykového diplomu (DSD)

tím, že vypracovali písemnou část zkoušky. Ta měla tři části: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a písemnou práci věnovanou problematice integrace cizinců. Na ni měli vymezený čas 120 minut, během nichž museli zvládnout nejen reprodukci výchozího textu a analýzu připojeného grafu, ale především zformulování vlastního názoru podpořené vhodnou argumentací. Vše, co naši žáci během celého dopoledne vytvořili, se odeslalo k posouzení a ohodnocení do Německa.Ústní část zkoušky přijde na řadu 9. a 10. ledna 2020. Budeme všem uchazečům držet palce!

Text a foto Jan Pek

DSD nanečisto
DSD nanečisto
DSD nanečisto
DSD nanečisto
DSD 2019 - 2
DSD 2019 - 2
DSD 2019 - 2
DSD 2019 - 2