"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

1.8 –    English Plus 1 (2nd edition), (poskytuje škola, obě skupiny)

2.8 –    English Plus 2 (2nd edition), (poskytuje škola, obě skupiny)

3.8 -    sk. A1 Insight Pre-intermediate (až na konci školního roku) A2 Insight Pre-intermediate (až na konci školního roku)

4.8 -     sk. A1 Insight Pre-intermediate A2 Insight Pre-intermediate

5.8 -     sk. A1 Insight Pre-intermediate A2 Insight Pre-intermediate

6.8 -     sk. A1 Insight Intermediate A2 Insight Intermediate

7.8 -     sk. A1 Insight Intermediate A2 Insight Intermediate

8.8 -     sk. A1 New Opportunities Upper-intermediate (fialová) A2 New Opportunities Upper-intermediate (fialová)

1.6 -     sk. A1, A2 Insight Elementary (poskytuje škola)

2.6 -     sk. A1 Insight Pre-intermediate (až na konci školního roku) A2 Insight Pre-intermediate (až na konci školního roku)

3.6 -     sk. A1 Insight Pre-intermediate A2 Insight Pre-intermediate

4.6 -     sk. A1 Insight Intermediate (na konci školního roku) A2 Insight Intermediate (na konci školního roku)

5.6 -     sk. A1 New Opportunities Intermediate (zelená) A2 Insight Intermediate

6.6 -     sk. A1 New Opportunities Intermediate (zelená) A2 New Opportunities Intermediate (zelená)

1.4 -     sk. A1 Insight Pre-intermediate A2 Insight Pre-intermediate

2.4 -     sk. A1 Insight Intermediate (na konci školního roku) A2 Insight Intermediate (na konci školního roku)

3.4 -     sk. A1 New Opportunities Intermediate (zelená) A2 New Opportunities Intermediate (zelená)

4.4 -     sk. A1 New Opportunities Intermediate (zelená) A2 New Opportunities Intermediate (zelená)