"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Projektový den byl připraven u příležitosti 500 let od úmrtí Leonarda da Vinci, který svým životem, tvorbou, prací zasáhl téměř do všech oblastí lidského života.

Věnoval se výtvarnému umění, stavitelství, vědě, technice, atd.. Ve třídách 3.6 a 5.8 si učitelé dějepisu, biologie, fyziky, výtvarné výchovy a hudební výchovy připravili na jeden vyučovací den v rámci svých předmětů látku o tomto všeumělci. Pracovali za pomoci prezentací, fotografií, videozáznamů, modelů, hudebních a výtvarných ukázek, připravili pro žáky výstupní testy.Před výukovým dnem již studenti na hodinách výtvarné výchovy vyrobili speciální plakety na oděv, čímž chtěli ukázat svoji příslušnost k projektu.

Dále připravili dva panely s výstavou o myšlenkách a díle Leonarda da Vinci. Touto cestou se sami podíleli na organizaci projektu. Společné zahájení celé akce před touto výstavou pak rozběhlo výuku v jednotlivých předmětech – dějepis, biologie, fyzika, výtvarná a hudební výchova. Hodina dějepisu byla vedena tandemově učitelkou historie a externím odborníkem, ředitelem Chodského muzea v Domažlicích a zároveň průvodcem po Itálii, panem Mgr. Josefem Nejdlem. Celá pětihodinová akce byla fotograficky zdokumentovaná, její výstupní hodnocení a fotky jsou umístěny na webových stránkách školy a na speciální výstavě u příležitosti Dne otevřených dveří našeho gymnázia.  

                                                                                                                                                                                             Mgr. Marie Johánková - vedoucí projektu

Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...
Leonardo da Vin...