Vytisknout

Ve středu 16. listopadu 2016 se na našem gymnáziu konaly zkoušky Cambridge English na nečisto. Studenti se mohli rozhodnout pro zkoušku FCE, která je na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, či CAE na úrovni C1.

O zkoušku na nečisto projevili studenti velký zájem. 33 žáků vykonalo zkoušku FCE a 30 žáků si vyzkoušelo již velmi náročnou zkoušku CAE.

Jak byli studenti našeho gymnázia úspěšní, se dozví z výsledků, které nám do třech týdnů zašle lektorka Mgr. Lucie Kočandrlová.

Následně se v úterý 22. listopadu 2016 konaly zkoušky na nečisto z německého jazyka ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Zde se studenti mohli rozhodnout pro zkoušku Zertifikat Deutsch na úrovni B1 podle Společného evropského jazykového rámce či pro zkoušku Mittelstufe Deutsch na úrovni B2.

4 studenti vykonali zkoušku Zertifikat Deutsch a jen 2 studenti si vyzkoušeli zkoušku Mittelstufe Deutsch.

Lektorka Mgr. Markéta Mlnařík vyhodnotí úspěšnost a do 14 dnů seznámí účastníky zkoušek s výsledky.

Věřím, že tyto mezinárodní zkoušky jsou důležitým motivačním faktorem pro růst jazykových schopností našich studentů.

 

Zkoušky zorganizoval a zprávu vypracoval Mgr. Petr Diviš. 

 

Cambridge Engli...
Cambridge Engli...
Cambridge Engli...
Cambridge Engli...