"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Na základě spolupráce Mgr. Marie Johánkové a filmového dramaturga Zdeńka Tulise byl pro žáky naší školy zorganizován program s promítáním filmu "Síla lidskosti", který vypovídá o životě a práci Nicholase Wintona.

Jako každoročně, i v listopadu 2013 jsme se v rámci dějepisného semináře přihlásili do projektu Jeden svět na školách, kdy v rámci Příběhů bezpráví jsme si vybrali projekci filmu " Deset bodů" a doplnili ji besedou s pamětníkem. Našimi hosty byli pánové J. Hezký a J. Kníže.

                                                                                             M. Johánková, vyučující semináře Dě 

Marie Johánková - 1.8 (2h týdně),  3.8 (2), 1.6 (2), 2.6 (2), 3.6 (3), 4.8 (2), 7.8 (2), 5.6 (2), 3.4 (2), 3.,5., 7. roč.(seminář - 2)

Michal Podestát - 1.4 (3),  5.8 (3), 4., 6., 8 roč. (seminář - 2)

Sylvie Vágnerová - 4.6 (3)

Veronika Hronková - 2.8 (2), 6.8 (3), 2.4 (3)