"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V deštivý čtvrtek 12. října se třída 3.4 doplněná o několik dalších studentů vydala na exkurzi do bavorské metropole.

V pondělí 18.4. se vydaly třetí ročníky doplněné několika mladšími studenty do hlavního města Rakouska, Vídně.

Do adventního Norimberku se vydali studenti posledních ročníků čtyř a šestiletého studia.

Ve čtvrtek 2. 10. 2014 se někteří žáci z naší školy vypravili na poznávací výlet do sousedního Německa, přesněji do města Berchtesgaden a jeho okolí.

Dne 22. 4. se první ročníky vyššího gymnázia rozjely na návštěvu jedno z velkých německých jezer nazývaného Chiemsee.

 


Dne 22.4 se zúčastnily třídy 3.6, 5.6 a 7.8 výletu do sousedního Německa po stopách stavitelské činnosti Ludvíka II. Bavorského.

Do bavorské metropole zamířili na svoji exkurzi žáci tříd 5.8 a 3.6.

Staré obrazy i nová auta

V den přijímacích zkoušek vyrazila většina tříd na nejrůznější exkurze. Třídy 3.4 a 5.8 se vydaly nejen za hranice všedních dnů, ale i za hranice republiky, konkrétně do Mnichova. Dopoledne patřilo prohlídce historických pamětihodností v centru města se zasvěceným výkladem Mgr. Emilie Noskové, na odpolední program se studenti rozdělili podle svého zájmu.

Za poznáním metropole na Dunaji

Den před druhým květnovým státním svátkem se některým studentům naskytla příležitost navštívit jarní, a tudíž rozkvetlou metropoli Rakouska, Vídeň. Městem, které nabízí nepřebernou škálu kulturních akcí a památek, provázela zkušená a vídeňských poměrů znalá Emílie Nosková.