"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Opatření před znovuotevřením školy

,Od 11. května 2020 mají žáci maturitního ročníku možnost absolvovat konzultace k maturitním předmětům.

Harmonogram konzultací záleží na osobní dohodě mezi žákem/žáky a vyučujícím, přičemž přítomnost ve škole je podmíněna dodržením níže uvedených zásad.

Pro zajištění maximální ochrany pracovníků školy i účastníků konzultací byla provedena dezinfekce a NANO ochrana povrchů a všichni příchozí jsou povinni potvrdit čestným prohlášením, že nejsou osobami s rizikovými faktory.

 

Při docházce na konzultace do školy, žáci si přinesou vlastní vyplněný formulář:  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ