"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY PRO ŽÁKY NIŽŠÍHO A VYŠŠÍHO GYMNÁZIA

S ohledem na probíhající maturitní zkoušky (společná i profilová část) a přijímací zkoušky budou konzultace pro žáky nižšího i vyššího gymnázia umožněny až od úterý 16. května 2020.

Konzultace jsou dobrovolné, nesuplují řádnou výuku, uskuteční se za dodržení všech epidemiologických doporučení ve skupinách do 15 žáků; v den konzultací se žáci mohou stravovat ve školní jídelně.

Zájem/nezájem o konzultace (s uvedením konkrétního předmětu) a o oběd v jídelně nahlásí zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků svému třídnímu učiteli nejpozději do čtvrtka 4. 6. 2020.

Vyvěšeno: 11. 5. 2020

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka gymnázia