"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Výsledky přijímacího řízení 2020 ke dni 26. 6. 2020

čtyřleté

šestileté

osmileté

 

V pondělí 29. 6. 2020 od 8.00 do 9.00 h je možno v kanceláři školy nahlédnout do spisu a poté budou vydávána rozhodnutí o přijetí a poštou rozeslána rozhodnutí o nepřijetí.