Prohlášení o přístupnosti

Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 se zavazuje k zpřístupnění webových stránek https://www.gymdom.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky: https://www.gymdom.cz

Tyto webové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, s výjimkami uvedenými níže.

Pojmem „webové stránky“ se v tomto prohlášení rozumí pouze ty části webové prezentace školy, pro které je škola povinným subjektem dle § 3 zákona č. 99/2019.

Podle § 3 zákona č. 99/2019, odstavec 3 je školské zařízení povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, které je škola povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader nebo lze využít rozšíření internetových prohlížečů pro čtení formátu pdf.

Výjimečně se mohou vyskytnout dokumenty i v dalších formátech:

  • DOC(X), XLS(X), PPT(X) – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Zpětná vazba a kontakt na webmastera

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webu (viz níže).

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky § 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu mail@jankocian.com (správce webu) nebo gjsb@gymdom.cz (sekretariát).

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz