Kariérový poradce

  • pomoc při poznání a rozvíjení konkrétních schopností a dovedností
  • individuální nebo skupinové činnosti zaměřené na volbu vzdělávací dráhy
  • konzultace ohledně výběru budoucího povolání

Péče o nadané

  • diagnostika a podpora nadaných studentů (ve spolupráci s PPP)
  • propojení studentů s vysokými školami (PřF UK, FAV, FEL)
  • možnost účastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku
  • podpora při účasti v soutěžích a při samostatné práci (seminární práce, SOČ)
  • možnost účastnit se oborových kempů v rámci Podpory nadání

Vecková Jaroslava, Mgr.

Aj

veckova@gjsb.cz
379 414 230

Čt 13:30 – 14:15