Keplerovi pátečníci

Nový kroužek z astronomie a fyziky na GJŠB

Přijďte s námi objevovat tajemství vesmíru a staňte se členy nového astronomického kroužku Keplerovi pátečníci! Kroužek je určen zejména pro studenty středních škol, ale vřele vítáme i zájemce z nižších ročníků (případně z širší veřejnosti), kteří se zajímají o astronomii a nebojí se občas něco spočítat. Obsahem kroužku budou vybraná témata z astronomie a fyziky, která se objevují v předmětových olympiádách, například Astronomická olympiáda. Bude kladen důraz na osvojování si nových znalostí počítáním problémových úloh. Znalost matematiky na úrovni základní školy je nezbytná, na úrovni střední školy je výhodou. Podrobný sylabus kroužku bude představen na úvodní hodině.

Kde se to bude dít?

Kroužek bude probíhat v učebně fyziky v budově GJŠB.

Kdy se to má konat?

Kroužek bude mít svou prezenční a distanční část.

  1. Prezenční část je nyní naplánovaná na následující dny (všechno pátky) v čase 16–17:30 h:

8.9., 22.9., 13.10., 27.10. 10.11., 24.11., 8.12., 22.12., 5.1., 19.1.

  1. Distanční část spočívá v samostatném řešení úloh, které budou zveřejněny v konkrétní dny na vlastním webu

ÚVODNÍ (NEZÁVAZNÁ) HODINA PROBĚHNE V PÁTEK 8. ZÁŘÍ V UČEBNĚ FYZIKY. Těším se na milá setkání.

RNDr. Pavel Kůs pavel.kus@fzu.cz