Občanská výchova a Základy spol. věd

Na nižším gymnáziu se předmět nazývá Občanská výchova a vyučuje se s jednohodinovou týdenní dotací. Na vyšším gymnáziu se předmět nazývá Základy společenských věd. V prvním a druhém ročníku je dotován týdně jednou hodinou, ve třetím a čtvrtém ročníku pak dvěma hodinami týdně.

Aktuálně

Všechny příspěvky

O předmětu

Cílem předmětu Občanská výchova a Základy společenských věd je seznámit žáky se společenskou realitou a připravit je na plnohodnotný život občanů, kteří se orientují ve složitějších společenských vztazích, ale i běžných životních situacích.

Žákům jsou vštěpovány základní společenské normy včetně pravidel slušného chování a jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili nejen svá lidská a občanská práva, ale i povinnosti a odpovědnost za své jednání.

Žáci se v předmětu odlehčenou, často interaktivní zábavnou formou seznamují se základy psychologie, sociologie, práva, státovědy a ekonomie a finanční gramotnosti. Čtvrtý ročník je vyhrazen pro nejkrásnější a současně nejsložitější společenskou vědu, pro matku všech současných věd, pro filozofii.

V rámci výuky se také věnujeme mediální výchově a boji proti fake news. Snažíme se žáky motivovat ke sledování aktuálních společenských událostí, které diskutujeme a zasazujeme do širšího kontextu.

Semináře

 • Společenskovědní seminář – je určen studentům třetího a čtvrtého ročníku, kteří se chtějí některé společenské vědě věnovat v dalším studiu či kteří chtějí z předmětu ZSV maturovat. Seminář poslouží i k přijímacím zkouškám na vysoké školy (nacvičujeme zde mj. SCIO testy).
 • Seminář finanční gramotnost – ve třetím ročníku si mohou studenti zvolit tento seminář, který je zaměřen na osobní finance, tedy ekonomické vztahy z pohledu domácnosti. Řešíme podrobně situace, do kterých se dostává každý ekonomicky aktivní jednotlivec.
 • Ekonomický seminář – ve čtvrtém ročníku je zájemcům o rozšiřující studium ekonomie k dispozici tento seminář. Je zaměřen na podnikovou ekonomiku, pohlíží na ekonomické vztahy z pohledu podnikatele. Věnujeme se zde také některým makroekonomickým tématům, právním formám podnikání se zaměřením na kapitálové obchodní společnosti a finančním trhům.

Maturita

Maturitní profilová ústní zkouška ze ZSV trvá obvyklých 15 minut a začíná vylosováním jednoho z 25 tematických okruhů. Každý tematický okruh zahrnuje dvě otázky (tzv. A a B otázka) ze dvou různých společenských věd, ale obě otázky spolu úzce tematicky souvisí.

Microsoft Word – PŘEDMĚTY.docx

 1. Současný člověk a jeho jistoty a rizika
 2. Člověk jako tvor společenský
 3. Člověk a lidská práva v demokratickém systému
 4. Člověk a ústava
 5. Člověk a zbožně peněžní vztahy
 6. Člověk na pokraji novověku
 7. Pojem člověka a jeho ekonomická situace
 8. Čím je člověk ovlivněn
 9. Člověk jako duchovní a ekonomická bytost
 10. Člověk a jeho vztah k hospodaření
 11. Vliv státu a EU na fungování trhu
 12. Člověk a jeho ekonomická a emoční rozhodování
 13. Praxe a praktický život
 14. Člověk jako bytost společenská a bytost vědění
 15. Člověk a úspěch
 16. Občan a stát
 17. Role zkušenosti ve filosofii a kapitálovém podnikání
 18. Organizace a řád společnosti
 19. Občanské vztahy
 20. Vliv sociálního prostředí na jedince
 21. Víra a rozum
 22. Zákon
 23. Moc soudní v dějinách
 24. Morálka v životě člověka
 25. Pohyb ve společenském životě a ve filozofii

Vyučující

Černá Petra, Mgr.

cerna@gjsb.cz
379 414 227

Po 10:55–11:40