Hudební výchova

Výuka hudební výchovy je povinná pro všechny žáky nižšího gymnázia a v prvních dvou letech vyššího gymnázia si ji studenti mohou zvolit před výtvarnou výchovou.

Aktuálně

Všechny příspěvky

O předmětu

Cílem předmětu je utvářet kultivovaného a citlivého člověka s kulturním povědomím a kladným vztahem k hudbě. V hodinách se studenti seznamují s osobnostmi české a světové hudby, s jejich životem a dílem. Poslechem a společnou analýzou uměleckých děl pak získávají vědomosti o klasické (artificiální) i populární (nonartificiální) hudbě a jsou schopni si na ni utvořit vlastní názor. Studenti si dále prohlubují základní pěvecké dovednosti, zpívají umělé a moderní písně, mnozí z nich jsou schopni se samostatně doprovodit (na klavír, housle, kytaru…) a společně si tak „zamuzicírovat“.

Pomocí boomwhakers, hry na tělo a rozmanitých Orffových nástrojů si rozvíjí své rytmické schopnosti, v hodinách také zpívají lidové písně, pomocí nichž si osvojují a uchovávají v paměti bohaté tradice chodského regionu.

Všichni zde mají prostor pro seberealizaci, někteří studenti pravidelně vystupují na veřejných akcích, školních vánočních koncertech, předvánočních koncertech u stromečku na náměstí, při předávání maturitních vysvědčení a vysvědčení U3V.

Maturita

Maturitní zkoušku z hudební výchovy lze skládat pouze po absolvování estetického semináře.

Vyučující