Schránka důvěry

Jsi v obtížné situaci? Řešení je na dosah. Žádné téma zde není tabu: studijní neúspěchy, šikana, rodinná situace, vztahy se spolužáky, vztahy s učiteli, alkohol, drogy, sex, závislosti, psychické problémy…