Fyzika

Výuka fyziky probíhá povinně pro všechny obory a ročníky kromě posledního. Ve třídě 4.8 a 2.6 je rozšířena o samostatný předmět Laboratorní práce.

Aktuálně

Úspěchy Jana Herziga pokračují

26. 6. 2023

V prvních měsících právě končícího školního roku dosáhl žák 4. ročníku osmiletého studia Jan Herzig úspěchu, jaký dosud neměl v historii chodského školství obdoby, když ze dvou mezinárodních astronomických olympiád přivezl zlatou a bronzovou medaili.

Celý příspěvek →
Celý článek →
Všechny příspěvky

O předmětu

Vzdělávání v předmětu směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí. Předmět rozvíjí a upevňuje dovednosti měřit fyzikální veličiny, pozorovat fyzikální procesy a následně zapisovat do laboratorních protokolů. Při výuce studenti vytvářejí a ověřují hypotézy, zkoumají příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi.

Osvojují si základní fyzikální pojmy i odbornou terminologii. Výuka podporuje kritické myšlení a logické uvažování, oživuje se demonstračními pomůckami a často se využívá skupinové práce.

Zapojením se do nejrůznějších předmětových soutěží a olympiád můžou studenti uplatnit svůj mimořádný talent a doposud získané dovednosti.

Semináře

Ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou studenti volit seminář z fyziky, kde se prohlubuje a upevňuje probrané učivo a výuka se obohacuje o klasické a moderní poznatky z fyziky a astrofyziky. Studenti se zde také připravují na profilovou část maturitní zkoušky.

Maturita

Informace o požadavcích k maturitě se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Vyučující

Žáková Jaroslava, Mgr. et Mgr.

zakova@gjsb.cz
379 414 236

Po 11:50–12:35