Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

ŠR se schází minimálně dvakrát do roka a její působení upravuje školský zákon v paragrafu § 167a § 168.

Aktuální složení

  • předseda Rudolf Špoták (zřizovatelem kooptovaný člen)
  • Ing. Václava Jandečková (zřizovatelem kooptovaný člen)
  • Mgr. Marie Johánková (zástupce PG sboru)
  • Mgr. Pavlína Vondrašová (zástupce PG sboru)
  • MUDr. Šárka Nejdlová (zástupce nezletilých žáků)
  • Jan Švígler (zástupce zletilých studentů)