Den otevřených dveří

Den otevřených dveří je každoroční příležitostí pro zájemce o studiu vstoupit přímo do výuky, projít si prostory školy a zhlédnout řadu zajímavých pokusů v odborných učebnách a laboratořích. Součástí DOD je také setkání rodičů s ředitelkou školy a jejím zástupcem, kteří podají informace týkající se studia a chodu školy.

Den otevřených dveří se letos uskuteční 8. 12. 2021.

Záznam DOD 2021