Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

GJŠB bude přijímat 30 uchazečů do každého studijního oboru

  • obor 79-41-K/81, 1 třída osmiletého studia, 30 žáků
  • obor 79-41-K/61, 1 třída šestiletého studia, 30 žáků
  • obor 79-41-K/41, 1 třída čtyřletého studia, 30 žáků

Přijímací řízení se pro všechny obory stejně koná na základě jednotné přijímací zkoušky (JPZK) připravované centrálně organizací CERMAT. Jednotná přijímací zkouška se skládá z didaktického testu z českého jazyka a didaktického testu z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky, k jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Naše škola organizuje před PZK přípravné kurzy.

Pořadí uchazečů určí u všech oborů výsledek PZK (90 %) a prospěch ze ZŠ (10 %)

Přihlášky

Každý uchazeč o studium může podat 2 přihlášky ke studiu a konat dvakrát JPZ, přičemž se započítává vždy lepší výsledek. Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2022 (viz info na https://prijimacky.cermat.cz).

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést osobně nebo ji zaslat poštou.

Termíny pro 1. kolo JPZK

  • čtyřleté studium – 12. a 13. dubna 2022
  • víceleté studium – 19. a 20. dubna 2022
  • náhradní termín – 10. a 11. května 2022

Související odkazy

Návod pro vyplnění přihlášky

https://prijimacky.cermat.cz