O škole

150 let

Gymnázium J. Š. Baara je škola se stopadesátiletou tradicí, úspěšnou současností a nepochybně dobrou perspektivou. Přečtěte si více o historii školy.

18 tříd, 510 žáků, 45 učitelů

Jako příspěvková organizace Plzeňského kraje nabízí vzdělávání ve všech studijních oborech všeobecného gymnázia, tedy studium čtyřleté, šestileté i osmileté. V 18 třídách studuje v průměru 510 žáků, výuku zajišťuje cca 45 členný kvalifikovaný učitelský sbor.

Příjemné prostředí

Gymnázium má v současné době tři budovy, disponuje tak dostačujícími prostory pro výuku, zázemím pro učitele, administrativu i pro volnočasové aktivity.

Výuka tělesné výchovy i další sportovní aktivity probíhají jak v budově školy (2 tělocvičny, posilovna), tak na víceúčelovém hřišti, které se nachází zhruba 500 metrů od školy.

Vzdělání, to je oč tu běží

Vzdělávání se ve všech oborech řídí školním vzdělávacím programem Otevřená škola. Strategií školy je taková příprava žáků, která jim poskytne nejen všeobecné vzdělání a tím je připraví na další profesní dráhu, ale současně jim umožní i rozvoj jejich individuálních dispozic a rozvoj osobnostní.

Rodiče jsou součástí

Za významného partnera ve vzdělávacím a výchovném procesu škola považuje rodičovskou veřejnost, s níž komunikuje jak elektronickou cestou, tak osobními kontakty.

Partnerem pro vedení školy je jednak ze zákona zřizovaná školská rada, jednak studentská rada sdružující zástupce jednotlivých tříd.

Nezapomínáme na starší generace

V rámci celoživotního vzdělávání při škole funguje Univerzita III. věku, na jejíž činnost finančně přispívá město Domažlice.