Dějepis

Výuka dějepisu probíhá povinně pro všechny obory a ročníky studia, kromě posledního.

Aktuálně

Všechny příspěvky

O předmětu

Cílem předmětu je získání základní orientace v dějinách, nacházení časových a prostorových souvislostí u historických událostí a porozumění české státnosti v kontextu evropských a světových dějin.

Žáci si osvojují základní historické termíny, pracují s různými typy historických pramenů a učí se vnímat historii jako příběh lidského rodu, který stojí za to poznávat. Absolvent předmětu vnímá historické souvislosti, prověřuje si důvěryhodnost zdrojů a pozná, když se s historií účelně manipuluje.

Semináře

Seminář z dějepisu si mohou studenti volit v posledních dvou ročnících studia. Obsah výuky semináře z velké části vychází z požadavků a zájmu studentů, je zaměřen především na novodobé dějiny a průřezová témata napříč staletími.

Maturita

Informace o požadavcích k maturitě se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Vyučující