Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, jehož grantové prostředky využívá naše škola už řadu let. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů v zahraničí přináší inovace do výuky a podporuje rozvoj jazykových dovedností našich učitelů. Zpřístupňuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.  Je to jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce, navázat profesní kontakty a projektová partnerství. Vyjet je možné opakovaně, a to do více než 30 zemí Evropy. Vzdělávat se mohou jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí pracovníci, ale i naši žáci. Koordinátorkou projektů je Petra Šlajsová. Podrobnější informace o našich projektech můžete najít na našich stránkách.

Schválené projekty

Southampton (Velká Británie), Creative activities and motivating materials for the secondary classroom

Dublin (Irsko), Immersion in Irish history, culture and literature course

Malta, CLIL methodology and ICT tools for teachers working with CLIL

Cork (Irsko), Content and language integrated learning

Sliema (Malta), Jazykový kurz anglického jazyka

Regensburg (Německo), Jazykový kurz německého jazyka

Vídeň (Rakousko), Metodicko-jazykový kurz

Regensburg (Německo), Jazykově-metodický kurz

Norwich (Velká Británie), 21st century skills

Brest (Francie), Metodicko-jazykový kurz

Edinburgh (Skotsko), Metodicko-jazykový kurz (CLIL a jazykové dovednosti)

Malta, Jazykový kurz angličtiny

Dublin (Irsko), Metodický kurz

Velká Británie, Metodický kurz

Berlín (Německo), Jazykový kurz německého jazyka

Malta, Jazykový kurz anglického jazyka

Velká Británie, Metodicko-jazykový kurz

Španělsko,  Jazykové kurzy – španělština

Malta, jazykový kurz angličtiny (3 týdny)

Valencie (Španělsko), jazykový kurz španělštiny (2 týdny)

Malta, jazykový kurz angličtiny (1 týden)

Malta, metodicko-jazykový kurz (1 týden)

Regensburg (Německo), metodicko-jazykový kurz (2 týdny)

Malta, jazykový kurz angličtiny (2 týdny)

Německo – skupinová mobilita žáků – 19 žáků a 2 učitelé (5 dní)

Belgie – skupinová mobilita žáků – 20 žáků a 2 učitelé (9 dní)

Akreditace Erasmus+

Díky několika úspěšným projektům v programu Erasmus+ KA1 se mohli učitelé našeho gymnázia pravidelně účastnit vzdělávacích kurzů v zahraničí.  Žádosti o grant byly ale administrativně i časově docela náročné. Na období 2022-2027 se naší škole podařilo získat akreditaci Erasmus, což celý proces předkládání grantových žádostí zjednoduší. K jejímu získání jsme museli předložit Plán Erasmus na následujících 5 let, ve kterém jsme představili jednotlivé aktivity, které chceme realizovat, ale i cíle, kterých chceme dosáhnout. Plán se může operativně měnit podle potřeb naší školy. Na plánované mobility se chystáme vyslat nejen naše zaměstnance, ale i skupiny studentů.