Výtvarná výchova

Výuka výtvarné výchovy je povinná pro všechny žáky nižšího gymnázia a v prvních dvou letech vyššího gymnázia si ji studenti mohou zvolit před hudební výchovou.

Aktuálně

O předmětu

Předmět umožňuje poznávat svět výtvarného umění a kultury prostřednictvím výtvarných činností, poznatků z dějin výtvarného umění a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Student dostává příležitost osobitě se vyjadřovat, experimentovat s širokou škálou výtvarných prostředků a postupů. Proces tvorby vede studenta k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu a k obohacování citového života.

Výtvarná výchova pomáhá rozvíjet fantazii, originalitu, kreativitu, tvořivost, smyslovou citlivost, schopnost ocenit osobní prožitek i schopnost osobně se zapojit do procesu komunikace. Výrazně tak přispívá k dosažení emoční, kulturní i vizuální gramotnosti. V hodinách výtvarné výchovy se studenti také zapojují do výtvarných soutěží, součástí výuky jsou galerijní animace, návštěvy výstav, exkurze, výtvarné projekty, studenti se podílejí na výzdobě školy.

Semináře

Podle zájmu se v posledních dvou ročnících studia otevírá estetický seminář.

Maturita

Maturitní zkoušku z výtvarné výchovy lze skládat pouze po absolvování estetického semináře.

Vyučující