SOČ

Středoškolská odborná činnost (zkratka SOČ) je celostátní soutěž odborných prací talentovaných studentů českých středních škol. Naši studenti se této dobrovolné soutěže účastní již několik let, v jejím rámci rozvíjejí své zájmy o určité obory nad rámec studia, prohlubují své schopnosti pracovat s odbornými prameny a výsledky své práce obhajují před odbornou porotou.

Šablona SOČ

Propozice 2021/2022