Deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučuje se jako volitelný předmět ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia 2 hodiny týdně.

Aktuálně

O předmětu

Náplní předmětu je rozvíjet prostorovou představivost. Studenti poznávají význam oboru nejen ve stavitelství a architektuře, ale i v jiných oborech, například estetických. Předmět je určen pro studenty se zájmem o studium technického, matematicko-přírodovědného či uměleckého směru.

Maturita

Vzhledem ke stanovené hodinové dotaci lze tento předmět zařadit do nabídky předmětů profilové části maturitní zkoušky

Vyučující

Žáková Jaroslava, Mgr. et Mgr.

zakova@gjsb.cz
379 414 236

Po 11:50–12:35