Německý jazyk

Němčina se ve třídách šestiletého a čtyřletého studia vyučuje od prvního ročníku v rámci menších studijních skupin, žáci osmiletého studia s ní začínají v sekundě. Hodinová dotace činí ve všech třídách 3 hodiny týdně.

Aktuálně

Ve stopách pandura Trencka

23. 5. 2024

Dne 16. května 2024 se část třídy 3.8 zúčastnila jazykového a poznávacího výletu do pohraničního města Waldmünchen. Výlet zahrnoval prohlídku mládežnického centra Jugenbildungstätte des Bezirks Oberpfalz a posléze muzea příhraničí a pandura Trencka (Grenzland- und Trenckmuseum).

Celý příspěvek →
Celý článek →
Všechny příspěvky

O předmětu

Cílem předmětu je rozvoj komunikativních dovedností, porozumění čtenému i mluvenému textu přiměřené obtížnosti, schopnost napsat v němčině základní slohové útvary (např. dopis, e-mail apod.), osvojení slovní zásoby z různých oblastí života i potřebných gramatických jevů a seznámení se základními reáliemi německé jazykové oblasti. Student by měl ovládat německý jazyk minimálně na úrovni A2.

Cílevědomí a talentovaní žáci mají možnost přípravy na složení mezinárodně uznávaných zkoušek Deutsches Sprachdiplom (DSD) a Österreichisches Sprachdiplom. Naše gymnázium organizuje rovněž společné akce a exkurze s žáky bavorských škol, především s reálkou ve Waldmünchenu.

Semináře

V předposledním a posledním ročníku mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět konverzace v německém jazyce v rozsahu 2 hodin týdně. Je určen těm, kdo se chtějí zdokonalit v jazyce, a to především s důrazem na tematické okruhy a dovednosti potřebné u profilové (školní) a společné (státní) maturitní zkoušky.

Maturita

Z němčiny je možné skládat maturitní zkoušku v profilové (školní) i společné (státní) části. Informace o požadavcích se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Deutsches Sprachdiplom (DSD)

DSD neboli Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, na niž mohou být žáci osmiletého a šestiletého studia v rámci rozšířené výuky NJ (2 h týdně, od kvinty) bezplatně připravováni. Žáci mají možnost získat certifikát DSD I ( úroveň jazyka B1) a DSD II (úroveň jazyka B2-C1) a zároveň se účastnit mezinárodních projektů a stipendijních pobytů v Německu. 

Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)

Výborní němčináři z řad žáků čtyřletého studia se mohou přihlásit ke složení mezinárodně uznávaných zkoušek Österreichisches Sprachdiplom, které jsou organizovány ve spolupráci s Jazykovou školou Eufrat Plzeň.

Vyučující

Diviš Petr, Mgr.

divis@gjsb.cz
379 414 229

Út 10:00–10:45