Školské poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Anderle Jan, Mgr.

anderle@gjsb.cz
379 414 219

St 10:00 – 10:55, Pá 9:40 – 10:55 

Školní psycholog

Školní metodička prevence

Kariérový poradce

Vecková Jaroslava, Mgr.

veckova@gjsb.cz
379 414 230

Čt 13:30 – 14:15 

V čem vám můžeme pomoci?

Studenti

 • výběr pomaturitního studia a informace o přijímacím řízení
 • příprava na budoucí povolání
 • pomoc při řešení psychických a vztahových problémů
 • poradenství v oblasti zvládání učiva
 • pomoc při poznání a rozvíjení konkrétních schopností a dovedností
 • individuální nebo skupinové činnosti zaměřené na volbu vzdělávací dráhy
 • konzultace ohledně výběru budoucího povolání

Rodiče

 • podpora při integraci studentů se specifickými potřebami
 • pomoc při řešení složité rodinné situace
 • poradenství v oblasti výchovy a prevence
 • zprostředkování návštěvy specializovaných pracovišť

Péče o nadané

 • diagnostika a podpora nadaných studentů (ve spolupráci s PPP)
 • propojení studentů s vysokými školami (PřF UK, FAV, FEL)
 • možnost účastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku
 • podpora při účasti v soutěžích a při samostatné práci (seminární práce, SOČ)
 • možnost účastnit se oborových kempů v rámci Podpory nadání

Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, lékaři, klinickými psychology a dalšími odborníky či institucemi.

Užitečné odkazy pro studenty i rodič