Anglický jazyk

Anglický jazyk se vyučuje ve všech ročních a oborech gymnázia, kdy v prvním ročníku jsou studenti rozděleni podle několika kritérií do menších studijních skupin.

Aktuálně

COME SPEAK WITH US – Tandem

15. 9. 2022

Dne 8.9.2022 se třída 4.4 našeho gymnázia účastnila projektu v podobě konverzačních bloků, které studentům umožnily debatovat s rodilými mluvčími v anglickém jazyce. Dozvěděli  se spoustu nových zajímavostí o USA, Velké Británii i Austrálii. Dále měli možnost interaktivní prohlídky hlavního města s jedním z rodilých mluvčích (David z VB). Prohlídka také proběhla v anglickém jazyce, trvala 2 hodiny, a i když většinu odpoledne pršelo, studenti se vraceli domů spokojeni se svými novými znalostmi.
Studentka třídy 4.4

Celý příspěvek →
Celý článek →
Všechny příspěvky

O předmětu

Student se vedle praktického jazyka seznamuje s kulturním pozadím nejen anglicky hovořících zemí, poznává a porovnává způsob života jiných kulturních okruhů, učí se respektovat odlišnosti prostřednictvím zahraničních výměnných pobytů, poznávacích exkurzí a literatury.

V hodinách je student veden k samostatnosti i týmové práci, rozvíjí kritické myšlení a kompetenci k řešení problému, využívá přesahy získané v jiných předmětech, vede diskusi, respektuje názory ostatních a dokáže nalézat kompromisní řešení.

Absolvent ovládá anglický jazyk na minimální úrovni B2, má pevně vytvořené studijní návyky, dohledává a kriticky hodnotí informace, orientuje se v reáliích každodenního i občanského života, přijímá hodnoty občanské společnosti a doceňuje důležitost zdravého životního stylu.

Studenti mají možnost zapojit se do výměnných pobytů konaných ve spolupráci s partnerskými školami v Belgii, Francii a ve Španělsku a zúčastnit se poznávacích exkurzí ve Spojeném království.

Semináře

Ve třetím ročníku se pro zájemce otvírá dvouletý seminář zaměřený na přípravu na Cambridge Exams.

V posledním ročníku se v případě zájmu otevírá jednoletý seminář lexikálně zaměřený na obor budoucího studia na vysoké škole – např. Business, Literature, Legal English.

Maturita

Z angličtiny je možné skládat zkoušku v profilové (školní) i společné (státní) části. Informace o požadavcích se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Cambridge English Exams

Cambridge English Exams jsou nejrozšířenější jazykové certifikáty na světě. GJŠB je už několik let přípravným centrem pro tyto mezinárodní zkoušky a naši studenti mají tak možnost projít testy přímo na půdě školy, a to ve všech úrovních, nejčastěji B2 (FCE) a C1 (CAE). Tato zkouška je oceňována řadou potenciálních zaměstnavatelů, vybrané vysoké školy uchazeče s tímto certifikátem bonifikují v přijímacím řízení.

Vyučující

Diviš Petr, Mgr.

divis@gjsb.cz
379 414 229

St 13:35 – 14:20 

Vecková Jaroslava, Mgr.

veckova@gjsb.cz
379 414 230

Čt 13:30 – 14:15