OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE


Ve čtvrtek 15.2.2024 se v Domě dětí a mládeže konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.
V letošním roce byla účast soutěžících rekordní, zúčastnilo se celkem 43 žáků. Soutěžící všech
kategorií museli nejprve absolvovat poslech s porozuměním, poté následovala konverzace s porotou
na vybraná témata, popis obrázku či vyjádření názoru na daný problém.
Žákyně té nejnižší kategorie ZŠ / VG I. Nela Kadlecová a Anastázie Argmannová (obě 2.8) soutěžily
v okresním kole poprvé. Ve vyšších kategoriích nás reprezentovali již zkušenější žáci a žákyně. V
kategorii VG II. zvítězil David Kavalír (4.8) před Matoušem Josefem Vísnerem (2.6). V kategorii
gymnázií G patří 1. místo Amálii Vondrašové (6.8) a 2. místo vybojovala Emma Havlovicová (rovněž
6.8).
Diplomy všem soutěžícím předal místostarosta Jan Benc. Našim žákům budeme držet palce
v krajském kole.
VŠEM SOUTĚŽÍCÍM DĚKUJEME ZA ÚČAST A VÍTĚZŮM BLAHOPŘEJEME.

Autor: Milena Šiplová