Maturita

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022

Společná část maturitní zkoušky

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk
  • matematika

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Žák je může konat pouze pokud úspěšně ukončil 4. ročník středního vzdělávání.

Profilová část maturitní zkoušky

Skládá se ze zkoušky z českého jazyka a literatury a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 zkoušek z nabídky předmětů, které jsou vyučovány podle ŠVP GJŠB.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky (tj. zvolil si ve společné části cizí jazyk), může 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Zkoušku z výchov (hudební, výtvarná a tělesná výchova) lze skládat pouze jako předmět nepovinný.

Ústní maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 16. do 20. května 2022.