Maturitní zkouška 2024

Termíny písemné práce:

  1. dubna český jazyk
  2. dubna angličtina
  3. dubna němčina, francouzština

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy): od 2. do 15. května
Zpřístupnění výsledků společné části (školám zasílá CERMAT): 15. května

Profilové zkoušky (ústní MZK): od 20. do 24. května

Přihláška k maturitní zkoušce: do 1. prosince 2023

Zkušební předměty profilové části MZK: všechny předměty vyučované na
GJŠB po dobu dvou let středoškolského studia s výjimkou výchov.
Maturitní zkoušku z výchov (hudební, výtvarná, tělesná) lze skládat jako
zkoušku nepovinnou.
Jednu zkoušku z cizího jazyka je možné nahradit, na základě žádosti, uznaným
jazykovým certifikátem (bližší informace u vyučujících cizích jazyků).

Maturitní témata (otázky):