Informatika

Informatika se ve třídách šestiletého a čtyřletého studia vyučuje od prvního ročníku, žáci osmiletého studia s ní začínají v tercii. Pro výuku IVT se žáci dělí na poloviny.

Aktuálně

Vytvořili „Uši pro duši“

31. 1. 2024

V závěru prvního pololetí družstvo žáků posledního ročníku osmiletého studia ve složení Květa Barhoňová, Klára Forstová, Pavel Hikl, Evelína Lokvencová a Ivan Pavle přivezlo skvělé 2. místo z celostátní soutěže Hackathon veřejné správy.

Celý příspěvek →
Celý článek →

Hackathon 2023

27. 10. 2023

Obrovského úspěchu dosáhli studenti třídy 8.8 ve složení K. Barhoňová, K. Forstová, E. Lokvencová, P. Hikl a I. Pavle v krajském kole soutěže Hackathon otevřených dat, kde obsadili v kategorii gymnázia obsadili vynikající 2. místo a po zásluze postoupili mezi 10 nejlepších do republikového finále.

Celý příspěvek →
Celý článek →
Všechny příspěvky

O předmětu

Výuka probíhá ve třech moderně vybavených učebnách, kdy každý student má k dispozici svůj vlastní PC. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se učí používat pro zpracování informací, které efektivně vyhledávají na internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů používají elektronickou poštu a další formy digitální komunikace.

Žáci jsou dále seznamováni s tvorbou moderních www stránek, algoritmizací, programováním a robotikou. Informatika tak vytváří platformu pro ostatní vzdělávací oblasti, poskytuje žákovi prostor pro tvořivost, vlastní seberealizaci i pro týmovou spolupráci. Zvyšuje motivaci k tvorbě individuálních i skupinových projektů a iniciuje využívání prostředků výpočetní techniky a internetu k přípravě na vyučování a k celoživotnímu vzdělávání.

Semináře

Dvouletý seminář Programování – seminář je zaměřen především na programování, studenti zde prohlubují své znalosti v programovacím jazyce Python. Absolvování předmětu je podmínkou pro maturanty z IVT.

Jednoletý seminář Informatika a výpočetní technika – studenti zde opakují a prohlubují své znalosti z informatiky, dále se zde seznamují se základy ve druhém programovacím jazyce (Java, C# – dle jejich výběru). Tento seminář není podmínkou pro maturitní zkoušku z IVT.

Maturita

Maturitní zkoušku lze skládat v profilové části státní maturity. Informace o požadavcích k maturitě se žáci dozvědí od svých vyučujících.

Vyučující

Lípa Josef, Ing.

lipa@gjsb.cz
379 414 225

Po 13:35–14:25