Informatika

Obrovský úspěch v Hackathonu

7. 11. 2022

V rámci projektu Podpora odborného vzdělání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, se ve dnech 21. – 22. října 2022 na gymnáziu v Sušici uskutečnila pro studenty SŠ soutěž Hackathon otevřených dat Plzeňského kraje, kdy se letos poprvé soutěžilo ve 2 kategoriích (SOŠ a gymnázia).

Celý příspěvek →
Celý článek →