Německý jazyk

Týden v Sasku

26. 3. 2024

Studenti s rozšířenou výukou němčiny, kteří se připravují na složení zkoušky Německého jazykového diplomu, mají každoročně možnost vyjet do Německa, a tak si vyzkoušet  své jazykové kompetence. Letos zamířili do Saska.

Celý příspěvek →
Celý článek →

Workshop třídy 2.4 v Regensburgu

24. 6. 2023

Za účelem zlepšení komunikačních dovedností v německém jazyce třídy 2.4 se pedagogové rozhodli právě tuto třídu vzít na dvoudenní seminář do Regensburgu. Workshop s názvem „Medizinische Technik a Technologie“ byl finančně podpořen organizací Evropský region Dunaj – Vltava, odborný obsah semináře zajistila instituce IJF (Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.v.).

Celý příspěvek →
Celý článek →