Nejmladší němčináři soutěžili

V pondělí 11. prosince 2023 proběhlo školní kolo olympiády z německého jazyka pro I. kategorii, kterou zastupovali žáci třídy 2.8.

Zájemců o vyzkoušení znalostí z němčiny se sešlo celkem jedenáct. Všichni absolvovali poslechovou část, pět nejlepších si pak vyzkoušelo také mluvený projev.

Do okresního kola postoupili:

1. Jan Králíček

2. Tomáš Martínek

3. Petr Vorlíček – náhradník

Všem účastníkům děkujeme za odvahu a vítězům přejeme zdar v okresním kole.

Anna Císlerová