Seminární práce

Smyslem předmětu Seminární práce, který byl u nás zaveden jako na jedné z mála středních škol, je cílené směřování studentů k tomu, aby byli schopni poté, co opustí střední školu, samostatně zpracovat odbornou práci odpovídající normám odborného textu (bakalářskou, diplomovou apod.).

Kdy, co, jak?

Student může práci napsat a obhájit před komisí (zpravidla vedoucí práce + třídní kolektiv) v kterémkoli ročníku vyššího gymnázia, nicméně primárně se předpokládá, že bude výstupem semináře, který si volí od 3. ročníku; známka z tohoto předmětu je vždy uvedena na vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku.

Každá seminární práce má svého vedoucího práce (vždy vyučující zvoleného oboru) a dále oponenta (tj. dalšího hodnotitele, který ale nevypracovává oponentský posudek).

Podklady pro studenty: