Přípravné kurzy

Naše škola každoročně koncem zimy pořádá přípravné kurzy pro všechny studijní obory gymnázia (osmileté, šestileté, čtyřleté), a to i v případě nepříznivé epidemiologické situace (pak probíhají online).

Lektoři z řad učitelů GJŠB žáky systematicky seznamují s modelovými testovými úlohami Jednotné přijímací zkoušky a jsou ochotni konzultovat jakékoli dotazy.

Podrobnosti ke kurzu a způsob přihlášení s předstihem zveřejníme na této stránce.