Přípravné kurzy

Naše škola každoročně koncem zimy pořádá přípravné kurzy pro všechny studijní obory gymnázia (osmileté, šestileté, čtyřleté), a to i v případě nepříznivé epidemiologické situace (pak probíhají online).

Lektoři z řad učitelů GJŠB žáky systematicky seznamují s modelovými testovými úlohami Jednotné přijímací zkoušky a jsou ochotni konzultovat jakékoli dotazy.

Začátek kurzu: 27. února, dále 6., 20., 27. března a  3. dubna, vždy od 13.30 h


Náplň: vždy po 2 vyučovacích hodinách českého jazyka a matematiky
práce s modelovými testovými úlohami jednotné PZK

Kurzovné: 1 000,- Kč


Přihlášky na kurz a platba: kancelář školy (denně 7.30 – 13.45 h), do pátku 24. února 2023