Český jazyk

Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Výuka probíhá ve všech ročnících studia a skládá se ze tří navzájem se prolínajících částí: mluvnice, literatury a slohu.

Všechny příspěvky

O předmětu

Ve výuce se zaměřujeme na jazykové a komunikační dovednosti, snažíme se tříbit čtenářský vkus, kultivovat projev mluvený i psaný, vést studenty k tomu, aby byli schopni vyjadřovat své postoje, názory, stanoviska i pocity v souladu s jazykovými pravidly.

V rámci slohu diskutujeme specifika jednotlivých funkčních stylů a konkrétních slohových útvarů, které následně aplikujeme do praxe. V jazykové části je věnován prostor teoretické i praktické mluvnici, pravopisu, základům fonetiky, morfologie, slovotvorby, syntaxe i lexikologie.

V literatuře představujeme možné cesty vnímání a interpretace uměleckého textu s funkčním využitím literární terminologie a zasazením děl do širšího literárněhistorického kontextu.

Studenty vedeme k samostatnému využívání různých informačních zdrojů tištěných i digitálních a k posuzování pravdivosti, důvěryhodnosti a relevantnosti takto získaných informací.

Umělecky orientované duše se mohou zapojit do aktuálních literárních soutěží, přemýšliví studenti s jazykovým citem uvítají možnost účasti v netradiční České lingvistické olympiádě nebo klasické Olympiádě v českém jazyce.

Každým rokem pořádáme také kulturně zaměřené exkurze spojené s divadelním představením nebo různé besedy s autory. Dlouhodobě spolupracujeme v rámci galerijních animací a dlouhodobých projektů i se Západočeskou galerií v Plzni.

Seminář

Seminář z ČJ je určen především pro studenty, kteří zamýšlejí studovat humanitní obory. Vhodný je i pro zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet netradiční způsoby práce s literárním textem či filmem a různé navazující kreativní aktivity. V semináři se čte, píše, kreslí, tvoří koláže, plakáty, digitální materiály, točí se reportáže a o všech výsledcích i tvůrčích procesech se mluví.

Maturita

Maturitní zkouška z českého jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce a z ústní zkoušky z literatury.

Minimální rozsah slohové práce je 250 slov a na její vypracování mají žáci zpravidla 120 minut, povolenými pomůckami jsou pouze psací potřeby a Pravidla českého pravopisu. Ústní zkouška je vedena jako odborný dialog nad vybraným literárním dílem a výňatkem z uměleckého i neuměleckého textu.

Celkový počet literárních děl20
 Světová a česká literatura do konce 18. stol.2
 Světová a česká literatura 19.stol.3
 Světová literatura 20. a 21. stol.4
 Česká literatura 20. a 21. stol.5
 Próza2
Poezie2
Drama2

SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ

Epos o Gilgamešovi41
Giovanni Boccaccio – Dekameron1
William Shakespeare – Hamlet2
William Shakespeare – Romeo a Julie42
Bedřich Bridel – Co Bůh? Člověk?4
La Fontaine – Bajky43
Molière – Lakomec3
Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů44
Johann Wolfgang Goethe – Utrpení mladého Werthera          54
François Villon – Závěť75

SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA 19. STOLET

Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži                         5
Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin                     6
Karel Hynek Mácha – Máj                                                    9
Karel Jaromír Erben – Kytice                                               11
Arthur Rimbaud – Opilý koráb                                             7
Guy de Maupassant – Kulička                                               8
K. H. Borovský – satiry (Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra)                                                                      10
Božena Němcová – Babička                                                             12
Jan Neruda – Povídky malostranské                                               13
Jakub Arbes – Svatý Xaverius                                                          14
Karel Václav Rais – Kalibův zločin                                                   15
Nikolaj Vasiljevič Gogol – Revizor                                                    16
Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák                                            17
Alois a Vilém Mrštíkové – Maryša                                                   18
Honoré de Balzac – Otec Goriot                                                      45
Oscar Wilde – Obraz Doriana Graye                                               46
Gustave Flaubert – Paní Bovaryová                                                64

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. A 21. STOLET

Guillaume Apollinaire – výbor (Alkoholy, Kaligramy)                    19
Franz Kafka – Proměna                                                                       20
Ernest Hemingway – Stařec moře                                                     21
Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid                             22
George Orwell – Farma zvířat                                                            23
Anton Myrer – Poslední kabriolet                                                      24
Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby                                       47
William Styron – Sophiina volba                                                    48
John Steinbeck – O myších a lidech                                              49
Haruki Murakami – Norské dřevo                                                 55
Paolo Coelho – Alchymista                                                             56
A. de Saint-Exupéry – Malý princ                                                   61
Romain Rolland – Petr a Lucie                                                       63
George Orwell – 198476
Jerome David Salinger – Kdo chytá v žitě77

ČESKÁ LITERATURA 20. A 21. STOLET

Petr Bezruč –  Slezské písně                                                                 25
Jiří Wolker – výbor (Host do domu, Těžká hodina)                       26
Vítězslav Nezval – Edison                                                                   27
Karel Čapek – R.U.R.                                                                           28
Karel Čapek – Hordubal                                                                       29
Karel Čapek – Válka s mloky                                                              30
Vladislav Vančura – Rozmarné léto                                                  31
Jiří Kolář – Prométheova játra                                                            32
Josef Škvorecký – Zbabělci                                                                 33
Milan Kundera – Žert                                                                           34
Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky                                          35
Ota Pavel – Smrt krásných srnců                                                        36
Václav Havel – Audience                                                                      37
Michal Viewegh – Báječná léta pod psa                                            38
Irena Dousková – Hrdý Budžes                                                            39
Hana Androniková – Zvuk slunečních hodin                                     40
Karel Čapek a Josef Čapek – Ze života hmyzu                                   50
František Hrubín – Romance pro křídlovku                                       51
Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou                      52
Kateřina Tučková – Žítkovské bohyně                                                53
Bohumil Hrabal – Postřižiny                                                                 57
Karel Poláček – Bylo nás pět                                                                 58
Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol                                                           59
Milan Kundera – Směšné lásky                                                              60
Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války   62
Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma                                                     65
Karel Čapek – Bílá nemoc                                                                        66
Radka Denemarková – Peníze od Hitlera                                              67
Viktor Dyk – Krysař                                                                                     68
Karel Čapek – Matka                                                                                  69
Ivan Olbracht – Nikola Šuhaj loupežník                                                  70
Zdeněk Jirotka – Saturnin                                                                 71
Petra Soukupová – K moři                                                                72
Karin Lednická – Šikmý kostel I.                                                       73
Alena Mornštajnová – Hana                                                             74

Vyučující

Černá Petra, Mgr.

cerna@gjsb.cz
379 414 227

Po 10:55–11:40