Český jazyk

Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Výuka probíhá ve všech ročnících studia a skládá se ze tří navzájem se prolínajících částí: mluvnice, literatury a slohu.

Všechny příspěvky

O předmětu

Ve výuce se zaměřujeme na jazykové a komunikační dovednosti, snažíme se tříbit čtenářský vkus, kultivovat projev mluvený i psaný, vést studenty k tomu, aby byli schopni vyjadřovat své postoje, názory, stanoviska i pocity v souladu s jazykovými pravidly.

V rámci slohu diskutujeme specifika jednotlivých funkčních stylů a konkrétních slohových útvarů, které následně aplikujeme do praxe. V jazykové části je věnován prostor teoretické i praktické mluvnici, pravopisu, základům fonetiky, morfologie, slovotvorby, syntaxe i lexikologie.

V literatuře představujeme možné cesty vnímání a interpretace uměleckého textu s funkčním využitím literární terminologie a zasazením děl do širšího literárněhistorického kontextu.

Studenty vedeme k samostatnému využívání různých informačních zdrojů tištěných i digitálních a k posuzování pravdivosti, důvěryhodnosti a relevantnosti takto získaných informací.

Umělecky orientované duše se mohou zapojit do aktuálních literárních soutěží, přemýšliví studenti s jazykovým citem uvítají možnost účasti v netradiční České lingvistické olympiádě nebo klasické Olympiádě v českém jazyce.

Každým rokem pořádáme také kulturně zaměřené exkurze spojené s divadelním představením nebo různé besedy s autory. Dlouhodobě spolupracujeme v rámci galerijních animací a dlouhodobých projektů i se Západočeskou galerií v Plzni.

Seminář

Seminář z ČJ je určen především pro studenty, kteří zamýšlejí studovat humanitní obory. Vhodný je i pro zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet netradiční způsoby práce s literárním textem či filmem a různé navazující kreativní aktivity. V semináři se čte, píše, kreslí, tvoří koláže, plakáty, digitální materiály, točí se reportáže a o všech výsledcích i tvůrčích procesech se mluví.

Maturita

Státní maturitní zkouška z českého jazyka se skládá z didaktického testu, písemní práce a z ústní zkoušky z literatury. Didaktický test i písemná práce jsou centrálně řízeny a připravovány MŠMT a organizací CERMAT.

Minimální rozsah slohové práce je 250 slov a na její vypracování mají žáci zpravidla 110 minut, povolenými pomůckami jsou pouze psací potřeby a Pravidla českého pravopisu. Ústní zkouška je vedena jako odborný dialog nad vybraným literárním dílem a výňatkem z uměleckého i neuměleckého textu.

 1. Giovanni Boccaccio – Dekameron
 2. William Shakespeare – Hamlet
 3. Molière – Lakomec
 4. Bedřich Bridel – Co Bůh? Člověk?
 5. Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži
 6. Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin
 7. Arthur Rimbaud – Opilý koráb
 8. Guy de Maupassant – Kulička
 9. Karel Hynek Mácha – Máj
 10. Karel Havlíček Borovský – satiry (Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra)
 11. Karel Jaromír Erben – Kytice
 12. Božena Němcová – Babička
 13. Jan Neruda – Povídky malostranské
 14. Jakub Arbes – Svatý Xaverius
 15. Karel Václav Rais – Kalibův zločin
 16. Nikolaj Vasiljevič Gogol – Revizor
 17. Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák
 18. Alois a Vilém Mrštíkové – Maryša
 19. Guillaume Apollinaire – výbor (Alkoholy, Kaligramy)
 20. Franz Kafka – Proměna
 21. Ernest Hemingway – Stařec moře
 22. Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid
 23. George Orwell – Farma zvířat
 24. Anton Myrer – Poslední kabriolet
 25. Petr Bezruč- Slezské písně
 26. Jiří Wolker – výbor (Host do domu, Těžká hodina)
 27. Vítězslav Nezval – Edison
 28. Karel Čapek – R.U.R.
 29. Karel Čapek – Povětroň
 30. Karel Čapek – Válka s mloky
 31. Vladislav Vančura – Rozmarné léto
 32. Jiří Kolář – Prométheova játra
 33. Josef Škvorecký – Zbabělci
 34. Milan Kundera – Žert
 35. Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky
 36. Ota Pavel – Smrt krásných srnců
 37. Václav Havel – Audience
 38. Michal Viewegh – Báječná léta pod psa
 39. Irena Dousková – Hrdý Budžes
 40. Hana Androniková – Zvuk slunečních hodin
 41. Epos o Gilgamešovi
 42. William Shakespeare – Romeo a Julie
 43. La Fontaine – Bajky
 44. Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
 45. Honoré de Balzac – Otec Goriot
 46. Oscar Wilde – Obraz Doriana Graye
 47. Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby
 48. William Styron – Sophiina volba
 49. John Steinbeck – O myších a lidech
 50. Karel Čapek a Josef Čapek – Ze života hmyzu
 51. František Hrubín – Romance pro křídlovku
 52. Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 53. Kateřina Tučková – Žítkovské bohyně
 54. Johann Wolfgang Goethe – Utrpení mladého Werthera
 55. Haruki Murakami – Norské dřevo
 56. Paolo Coelho – Alchymista
 57. Bohumil Hrabal – Postřižiny
 58. Karel Poláček – Bylo nás pět
 59. Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol
 60. Milan Kundera – Směšné lásky
 61. A. de Saint-Exupéry – Malý princ
 62. Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 63. Romain Rolland – Petr a Lucie
 64. Gustave Flaubert – Paní Bovaryová
 65. Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma
 66. Karel Čapek – Bílá nemoc
 67. Radka Denemarková – Peníze od Hitlera
 68. Viktor Dyk – Krysař
 69. Karel Čapek – Matka
 70. Ivan Olbracht – Nikola Šuhaj loupežník
 71. Zdeněk Jirotka – Saturnin
Celkový počet literárních děl20
 Světová a česká literatura do konce 18. stol.2
 Světová a česká literatura 19.stol.3
 Světová literatura 20. a 21. stol.4
 Česká literatura 20. a 21. stol.5
 Próza2
Poezie2
Drama2

Vyučující

Černá Petra, Mgr.

cerna@gjsb.cz
379 414 227

Út 11:50 – 12:35 

Pek Jan

pek@gjsb.cz
379 414 232

Pá 12:50 – 13:30